KONG ASGERS ETAPE - 27,3 KILOMETER | camonoen

KONG ASGERS ETAPE - 27,3 KILOMETER

Bogø Mølle - Camping Mønbroen

Tæt på Fanefjord Kirke ligger en af Danmarks største langdysser, Grønsalen eller Grønjægers Høj fra Bondestenalderen fra 3.500 år f.Kr. . Højen indeholder tre gravkamre. Desværre er kun det ene intakt, de andre har været røvet af gravrøvere. Det intakte gravkammer ligger længst mod vest. Højen blev frivilligt fredet i 1831. Højen har navn efter sagnkongen Grøn, der var gift med Fane.

Lokale ildsjæle

Hårbøllehuset ligger i Hårbølle i den gamle brugs. Hårbøllehuset emmer kultur og liv. Det er Vestmøns samlingssted. Her er kunstudstillinger, sommercafé, koncerter og foredrag.

Kunsthal 44 er et internationalt udstillingssted i et ombygget bilværksted. Det er startet som et samarbejde mellem flere kunstnere, især aktører omkring FLUXUS-bevægelsen. Kendte kunstnere som Bjørn Nørgaard og Ursula Reuter Christiansen er i blandt. Her er fine kunstudstillinger af høj international kvalitet. Et besøg værd.

Damme - Askeby

Damme – Askeby, er en af Danmarks længste landsbyer. En rækkelandsby. Huse og gårde ligger side om side på en to kilometers strækning. Hvis Vollerup regnes med, så bliver det mere end tre kilometer. Mange huse og bygninger har nu fået en anden funktion, men bærer stadig præg af, hvad de oprindelig er blevet brugt til. 

Her findes en købmand, en bager, et mejeri, en smedje, en skole, et frysehus, en kro, en biograf, restaurant, en frisør, en saftstation, en…. Se godt efter! På saftstationen blev saften presset ud af sukkerroerne og sendt ind til Stege Sukkerfabrik i rør. 

I nyere tid er dele af Damme blevet byfornyet. Det har bragt nyt liv i de gamle huse og i bybilledet.

Præstebjerg Grusgrav 

Det er spændende at undersøge forskellige typer huller i landskabet. Helt oplagt er de forskellige vandfyldte huller, søer, damme, gadekær og mergelgrave. Her er mulighed for at kigge på mange forskellige dyr og planter. Også de tørre huller fortæller deres historie, grusgrave, lergrave, mergelgrave, (mergel er en jordblanding bestående af ler, sand og kalk), kridtgrave og tørvegrave. De fortæller om, hvordan de forskellige naturresurser er blevet udnyttet.

Præstebjerg Grusgrav er et fint sted at besøge. Men lad være med at kravle op af siderne. Det kan være farligt. Gruset er aflejret af smeltevand fra isen, da istiden sluttede. Det kan tydeligt ses, hvordan gruset er afsat i lag med forskellig partikelstørrelse. Når strømhastigheden i smeltevandet aftager, bliver partiklerne aflejret. Stenene først, derefter grus og sand og til sidst det fine ler. Derved fremkommer fine velsorterede lag med forskellig kornstørrelse. Disse lag kan også ses i klinterne langs de mønske kyster.

 

 

Læs mere: 

Klekkende Høj

Det er en tidlig forårsdag for ca. 5000 år siden. Hasselen er lige afblomstret i de sumpede områder ned mod Røddinge Sø. Skoven vokser tæt rundt om søen. Men her, hvor vi står, er der marker. Små marker. Men marker. Og der er sået korn. Det har været tørt længe, vind fra øst.

Oppe på toppen af bakken er nogle mænd ved at slæbe store sten sammen. Begyndelsen til Klekkende Høj. En jættestue, endda en af de sjældne med dobbeltkammer. En begravelsesbolig, som efter at den blev bygget, blev brugt i århundreder, måske årtusinder.

I dag ca. 5000 år senere, kan vi stadig komme ind i jættestuen. Husk lys, og vær ikke bange for at møde døde mennesker. Alle skeletter er for længst fjernet. Men de har været der.

Klekkende Høj blev undersøgt første gang for ca. 200 år siden. Godsejer Calmette fra Calmettenborg, nu Marienborg, iværksatte en grundig undersøgelse, som er nøjagtigt beskrevet. Klekkende Høj er siden blevet undersøgt flere gange, sidst i 1987-88 og 2001. 
Husk lys, hvis du vil ind i jættestuen. Dette gælder også:

Kong Asgers Høj

En jættestue med ét kammer. Nyd udsigten fra toppen af højen. Inde i gravhøjen blev i et af kamrene for få år siden opdaget den sjældne grotteedderkop, hvis æg er dråbeformede. Du kan ikke undgå at lægge mærke til den. Men lad den være. Den bor så fint der i højen.