KLINTEETAPEN - 16 KILOMETER | camonoen

KLINTEETAPEN - 16 KILOMETER

Pension Elmehøj - Villa Huno 

Fra Pension Elmehøj går turen igen ind over land. Her kan du mod nord se Nordfeld Gods. Ret fremme kan du se Møns Klint rejse sig mod himlen.

På stien ud mod vandet mod nord kan du være heldig at finde vild timian. Her er også strandkål og strandsennep lige til at spise. Det er et godt sted at fiske langs med vandet her. Stranden er ren rullesten, især flint. Sæt dig ned og lyt til bølgerne og stenene, der ruller ind på stranden. Denne her lyd betaler folk penge for at købe på cd. Optag din egen meditationslyd, hvis der er mere strøm på din telefon.

Skovcamping

Inde i Lilleskov er en skovcamping også kaldet Pomlerende Lejrplads, hvor du kan overnatte. Det er virkelig en primitiv campingplads, som bringer dig tilbage til campinglivets spæde start. Toilettet er et lokum, vandet tapper du fra en tank. Har du telt med, så snyd dig ikke for en overnatning her. Pladsen er kun åben i sommersæsonen og ligger lidt udenfor hovedruten.

Skåltegn

Sømarkedyssen er en runddysse, som er mest kendt for sine skåltegn. På dækstenene til dyssens indgang ses utallige små skålformede fordybninger. Skåltegnene er den enkleste og mest almindelige form for helleristninger. De er lavet af folk i bronzealderen for knap 3000 år siden. Selve dyssen er meget ældre. Godt 5000 år. Det viser, at Sømarkedyssen, som så mange andre stendysser og jættestuer, har været brugt til begravelser gennem meget lang tid.

 

Læs mere: 

Sømarke Gadekær

Sømarke Gadekær er et eksempel på et velbevaret gadekær. Enhver landsby har haft sit gadekær. Nogle landsbyer har endda haft flere. Gadekærets vand blev brugt til at slukke brand, vanding af kreaturer, vask, opvask. Men drikkevand kunne det ikke bruges til.

Sømarke smedje

I Sømarke ligger smedjen helt tæt ved gadekæret. Det var meget smart, at huset lå tæt ved vand og helt for sig selv, da der altid var fare for, at der gik ild i smedjen, hvor smeden arbejdede med åben ild i sin esse. Og så skulle han bruge meget vand ret hurtigt.

Liselund park og slot

Liselund er et herligt sted. Liselundområdet var engang en del af Klinteskoven. I det bakkede terræn voksede mægtige bøgetræer, og i skovbunden løb en lille kilde. Amtmanden på Møn, Antoine Calmette fik den ide at anlægge en park i det kuperede terræn og købte området i 1783. Der gik en romantisk bølge gennem Europa i disse år. En tid med nøgleord som: følelse, anelse, hjerte, sværmeri, tilbage til naturen.

Det kom også til udtryk i tidens havekunst, som var et opgør med de strenge, symmetriske, klippede linier i barokhaven. Den romantiske have skulle have slyngede stier, skjulte udsigter, eremitboliger, ruiner, templer, pagoder, grotter, kapeller, kinesiske tehuse, mindesten med gode ord, gæsteboliger, små søer og sjældne træer.

Liselund Park, rummer også et lille stråtækt slot, Liselund Slot, et schweizisk hus, en kinesisk te-pavillon og en norsk hytte. Faktisk er det verdens bedst bevarede romantiske parkanlæg og eftertragtet at besøge for virkelige haveentusiaster med havehistorisk interesse. Senere blev Liselund Ny Slot bygget. Det fungerer nu som hotel. Her kan du spise og overnatte, hvis du har trang til luksus. Husk at bestille plads. Og sig, du går Camønoen.