GENVEJEN VED ELMELUNDE - 5 KILOMETER | camonoen

GENVEJEN VED ELMELUNDE - 5 KILOMETER

Nu er du på ruten, der går nord-syd på øen. Der er flere faciliteter på vejen, du kan nyde godt af. En bypark i Elmelunde, Keldby B&B, Camønopause Pension Elmehøj, hvor du kan proviantere og sove indendørs, Elmelunde kirke og hele det hellige område omkring kirken.

Elmelunde har et bylaug, der ledes af en oldermand. Bylauget er vigtigt for landsbyen. Det samler byens beboere til arrangementer og vigtige beslutninger. Bylauget har sammen med Vordingborg Kommune skabt en ny bypark og fået renoveret det gamle sprøjtehus ved siden af branddammen. Med tiden vil der blive plantet frugttræer og –buske og bygget et primitivt overnatningssted. Branddammen har mistet sin betydning som vandreservoir til brandslukning. I dag er det til gengæld levested for frøer og vandinsekter. Om der er fisk? Det må du lige tjekke.

Kirken

Elmelunde Kirke er den ældste stenkirke på Møn og kendt for sine kalkmalerier udført af Elmelundemesteren. Gå ind i kirken og se dem. Der, hvor kirken i sin tid blev opført, har fra tidligste tid været centrum for hedensk gudsdyrkelse.

Selve kirken er blevet udbygget ad flere gange. Du kan på kirkens sydside se et stykke af den oprindelige stenkirke. Det er et sildebensmønster udført af forskellige materialer.

En bronzealderhøj vidner om stedets betydning både som gravplads og som vigtigt, helligt sted. Gå op på toppen af gravhøjen og nyd synet af Østersøen og hele det mønske landskab. Kirken er brugt som sømærke gennem tiderne. Med god grund.

Camønopause Pension Elmehøj

Overfor kirken finder du noget så sjældent som en Pension. Det er Pension Elmehøj. Her har vi lagt en Camønopause. Og her kan du overnatte og spise og lege eller hvile i haven. Du vil blive taget godt imod af Brit.

Ud ad Sønder Landevej kan du besøge Hyllested Keramik lige ved siden af Møns gamle Hjemmeværnsgård. En tidligere saftstation og angoraspinderi. Besøg Bjarne og hans kumpaner på gården. De tilbyder masser af aktiviteter på Camønoen. Men ring først. Du finder dem på Camønokortet.