FUGLEETAPEN - 19,5 KILOMETER | camonoen

FUGLEETAPEN - 19,5 KILOMETER

Nyord - Pension Elmehøj

Nyord enge

Nyord Enge udgør langt den største del af øen Nyord. På engene kan der, specielt i forårsmånederne, opleves et enestående fugleliv. Ænder, gæs og vadefugle af mange forskellige slags ses i det lave vand og græs.  Oppe i fugletårnet er der udsigt over engene og langt ind over Møn. Nyords rige fugleliv er resultatet af et fint samspil mellem natur og mennesker. Engene bliver næsten hvert år oversvømmet med næringsrigt havvand. Det får græsset til at gro. Køerne græsser og holder græsdækket i en højde, som passer til ænder og vadefugle. Sådan har det været i mange hundrede år. Tidligere blev græsset slået med le, tørret og bragt hjem som hø til vinterfoder.

Ulvshale skov

Ulvshale Skov ligner ingen andre danske skove. De væltede træer, den bølgede stenede skovbund, de små vandhuller og de mange arter, giver skoven sit helt eget særpræg. Det er virkelig en eventyrskov at færdes i, og den er nem at fare vild i. Ulvshale Skov er en naturskov. Det vil sige, den stort set får lov at passe sig selv. I gamle dage var skoven nærmest et krat, fordi bønderne brugte den til græsning for deres kreaturer. Alle spirende træer blev ædt med det samme. Da skovloven blev vedtaget i 1805 var Ulvshale Skov i så elendig forfatning, at den ikke blev anerkendt som skov. Det var først med tilplantningen 1840 – 1860, at skoven blev skov igen. 

KIRKEN
Elmelunde Kirke er en af de ældste kirker på Møn. Gå ind og se de finurlige kalkmalerier som handler om livets begyndelse, legender og dagliglivet i 1400-tallet, det er Elmelundemesteren der har malet dem.

 

Læs mere: 

Stranden

Ulvshale byder på lange hvide sandstrande. En dukkert i det blå og til tider turkise saltvand og du er et helt nyt menneske. En del af Ulvshale er skov. Meget speciel skov med krogede, lysegrønne træer og et underligt bølget terræn. Skoven er simpelthen opstået oven på revler af sort kugleflint skyllet ind på stranden helt ude fra Møns Klint. Læg mærke til den ganske særlige flora i skoven. Når du er ude af skoven, møder du en del af Danmarks forsvarsværk fra Englandskrigene i 1801-14. Skansen. Herfra forsvarede de danske soldater passagen mellem Faksebugten og Øresund.

Hegnede bakke

Fra Hegnede Bakke er der udsigt over Stege Bugt med byens profil og Mønbroen fuldt synlig. Vejen hedder Teglværksvej, og som navnet antyder, har her engang ligget et teglværk. Der ses stadig tydelige spor fra værket. Mest synlig er den lange landtange, der går ud i Stege Bugt. Herfra blev mursten og andre produkter sejlet ud til kunderne.

Ulvshale

Hele halvøen er dannet af flintesten, som stammer fra Møns Klint. Når klinten bliver nedbrudt, bliver kridt, ler og sand transporteret vidt omkring. Flintestenene bliver med strøm og bølger ført både sydvest- og nordvestover. Mod sydvest har flintestenene dannet Hårbølle Pynt, mod nord halvøen Ulvshale. Oprindelig var der altså hav, hvor Ulvshale nu ligger. Flintesten blev af bølgerne kastet op i store volde – strandvolde. Strandvoldene kan ses i Ulvshaleskoven.

Flintestenene har engang været udnyttet. På spidsen af Ulvshale lå nemlig et flinteværk. Flinten blev gravet op rundt omkring på halvøen, og på tipvogne transporteret op til fabrikken. Her blev den sorteret og sejlet ud i den store verden. Flintegravningen ophørte i 1974, men der findes stadig masser af spor fra dengang på Ulvshale. De mange aflange søer er gamle huller fra flintegravningen, nogen steder rester af tipvognespor, det gamle flinteanlæg og rester af opbevaringsanlægget og udskibningshavnen.