Færgeetapen - 8,8 KILOMETER | camonoen

Færgeetapen - 8,8 KILOMETER

CAMPING MØNBROEN – NYGAMMELSØ
Camping Mønbroen ligger lige der, der hvor færgen sejlede mellem Møn og Kalvehave. Du kan starte din vandring på Camønoen her eller du kan slutte turen af her. På gården er der både campingplads, hvor du kan overnatte og Camønobænk, hvor du kan hvile dig. Campingpladsen er ejet af ildsjælene Lone og Jens. Jens forfædre har ejet gården i mange, mange år. På gården er både campingplads, hvor du kan overnatte og hvile dig på Camønobænken.
Campingpladsen har egen produktion af økologisk kød. Her på stedet kan du lave Camønoens bedste burger i udekøkkenet af ingredienser, du finder i haven og køber i butikken.
På campingpladsen er et kajakhotel, hvor du kan leje en kajak.

I sommermånederne kan du sejle fra Kalvehave til Stege Havn i weekenderne og om tirsdagen.

KOSTER FÆRGEGÅRD
Koster Færgegård var færgegård for overfarten mellem Møn og Kalvehave frem til 1938, hvor Dronning Alexandrines bro blev indviet. I dag kan man se resterne af det gamle færgeleje ved Færgegården.
Koster Færgegård med færgeri blev i 1769 solgt fra det kongelige krongods i forbindelse med en auktion af alle kronens jorder på Kosterland. 
Koster Færgested var i perioden 1819-30, udover den færgesejladsen til Kalvehave, anløbssted for en hjuldamper, der om sommeren sejlede mellem Kiel og København. Efterfølgende frem til 1890  var gården anløbssted for forskellige regionale ruter.

ÅLEGRÆS
På Koster Færgegård har de genoptaget en gammel produktion, de fisker frisk ålegræs på de vestvendte kyststrækninger. Tangproduktion bliver primært solgt til restaureringen af de gamle tangtage på Læsø. Vidste du at i gamle dage blev den tørrede tang bl.a. brugt til fyld til madrasser og polstring af møbler.

TIDLIGERE Ø
Tidligere var Koster land en ø med en sydøstlig broforbindelse til Møn ved den nuværende rasteplads De Hvide Sten og en krydsning af farvandet Ulvsund til Sjælland på det smalleste sted fra den nordvestlige spids. Koster land blev landfast med Møn i 1873, som en del af det store Danmarks-projekt blev den inderste del af Koster Vig tørlagt efter etableringen af en dæmning mellem øerne Borre, Egholm og Koster land.

DAMSHOLTE KIRKE
Besøg også Damsholte Kirke. Den er helt anderledes end de andre mønske kirker. Bygget i rokokostil for omkring 250 år siden i tæt tilknytning til Marienborg Gods. Det er Danmarks eneste rokoko landsbykirke.

 

Læs mere: 

Molen

I starten af 1890´erne blev færgeriet opkøbt af Præstø Amt og moderniseret. Den nuværende 200 meter lange mole blev anlagt med granitbeklædte sider som tilkørselsvej til en stor ny anlægsbro i træ for de nye dampfærger. Den første motorfærge blev indsat i 1920 og var færgen ”Møn”, som i dag sejler som museumsskib mellem Kalvehave og Stege i sommersæsonen.

Det nuværende gamle Færgehus med tilbygning er fra omkring 1920. I huset var der billetsalg og venteværelse for færgesejladsen samt beboelse for en familie.

Øen Lindholm hørte indtil 1913 under Koster Færgegård og blev benyttet til afgræsning for kvæg. I dag holder Det danske Veterinærinstitut til på øen. Der forskes i visrussygdomme, som kan skade produktionen af husdyr i Danmark. F.eks. mund- og klovsyge. Instituttets medarbejdere tager frem og tilbage med to færger. Den ene hedder selvfølgelig virus.

Koster Vig 

Koster Vig er gammel havbund. I Koster Vig ligger en lille flyveplads. Ret smart sted, da landskabet jo er ganske fladt. Indtil omkring 1870 var Koster Vig en rigtig vig med masser af vand. Så blev der gravet kanaler, anlagt dræn og pumpestation som langsomt, men sikkert tømte vigen for vand. Hermed blev øerne Kosterland, Borrensbjerg og Egholm landfaste med resten af Møn.
Det var tidens trend, der kom til Møn. Det samme, som kan opleves ved Borre Sømose og Røddinge Sø. Alt skulle udnyttes som landbrugsland. Fjorde og sumpområder blev afvandet, heden blev opdyrket og åer blev rettet ud. I dag er strategien mest den modsatte – vi laver naturgenopretning og tilbagefører landbrugsarealer til natur.