Kort | camonoen

Kort

Vis kort

Her kan du se det foreløbige kort over Camønoen. Kortet bliver endeligt færdigt op til åbningen den 18. juni og det bliver løbende opdateret med nye tilbud om overnatning, proviantering og lokale ildsjæles tilbud om aktiviteter undervejs. 

CAMØNOKORTET

Kortet med etapebeskrivelser

Den orange rute er hovedruten og den stiplede gule er de alternative ruter. Hovedruten er lagt, så den varierer i forhold til landskaber, underlag, oplevelser og sværhedsgrad. De alternative ruter er lagt ud til kysten. Der er lagt etapebeskrivelser under de enkelte etaper.

Du kan planlægge din tur helt, som du vil. Det betyder, at du kan vælge udelukkende at vandre på stier, i skove og på strand langt væk fra vej. Eller du kan blande oplevelsen med vandring langs marker på små biveje og komme i kontakt med det lokale liv. Hvis du vil opsøge Camønopauserne, skal du påregne at bevæge dig på vej, da de alle ligger i beboede områder. Hvis du går langs biveje, er der rig mulighed for at vandre i rabatten.

Godt at vide

Camønoen er åben 365 dage om året. Der kan dog være overnatningssteder, som er lukkede i vintersæsonen. Kontakt ejerne. Nogle åbner gerne op for større grupper om vinteren.

Den orange rute, er hovedruten og den okkergule stiplede rute, er de alternative ruter ved kysten.

Lidt over halvdelen af Camønoen går langs biveje. Resten er på forskelligt underlag.

Hovedruten er 175 km.

De alternative ruter er 40 km.

Klinten er magisk smuk. Men pas på!

Al færdsel på Camønoen foregår på eget ansvar. De alternative ruter går langs kysten og underlaget er af meget forskellig karakter, sværhedsgrad og beskaffenhed. Naturen flytter sig med vejr og vind. Du møder sand, rullesten og kystsikringer. Vær altid opmærksom på forhøjet vandstand, bølger, mudderskred. Der ligger store oplevelser og venter. Men tjek altid DMI´s farvandsudsigter, inden du bevæger dig ud.