Landskabet og terrænet | camonoen

Landskabet og terrænet

På Camønoen møder du alle slags underlag og sværhedsgrader. Hvis du ikke er vant til at gå langt, vil vi anbefale at vente med at gå ved kysten, på strækninger med rullesten.

Camønoen byder på mange forskellige kulturlandskaber lige fra strand og eng til by og urskov. De enkelte landskaber er beskrevet under etaperne.

Vigtigt inden du går

Al færdsel på Camønoen foregår på eget ansvar. Vær opmærksom på at de alternative ruter ikke altid er farbare. Der kan være forhøjet vandstand, mudderskred, høje bølger og meget stenede strækninger. Hold altid øje med DMI´s farvandsudsigter, inden du bevæger dig ud på de alternative ruter. Og lad være med at gå videre, hvis du er i tvivl.