Camønoen som forskningsprojekt | camonoen

Camønoen som forskningsprojekt

Forskningsmidler til Camønoen

Turismeforskere i Danmark (TID) har fået en forskningsbevilling 2016-2018 til at udvikle kystturisme i Danmark - Innocoast. Innocoast har 6 working packages, hvoraf en handler om deleøkonomi og en om kulturturisme og turismesteder. Budgettet er på i alt 8.5 millioner. Innovationsfonden, har givet 6 millioner til forskningen. Resten er matchmidler.

Camønoen deler

Frem til 2018 vil forskerne bruge Camønoen som case og forske i design af kulturturisme, turismesteder og deleøkonomiens principper. Forskningen foregår i samarbejde med Camønoens arkitekter Norrøn og Camønoens styregruppe. Vi glæder os til at deltage i forskningen.