Camønopause Klintholm Havn | camonoen

Camønopause Klintholm Havn

Havn for skonnerter, fiskerbåde og glade vandrere

Camønoen er støttet af Realdanias kampagne Stedet Tæller. Og vi skal da love for at det tæller, når Realdania støtter lokale projekter. Klintholm Havn har nemlig også fået midler, så glæddig til en havn, med tre havnebyrum, en særlig havnetrappe og en stiforbindelsen mellem havnen, byen og den bagvedliggende mose.

Heller i havnen

De nye byrum skal udformes som heller, hvor ophold, pause og udsigt til stand og vand, er centrale. Det er meningen at havnen bliver et samlingssted så trailere og trollingbåde skal kunne færdes side om side med lystbådesejlere, lokale og turister.

Oplev

Når du er færdig med at pause den på Camønobænken, er der masser af oplevelser i og omkring havnen. Vi ved at de lokale gerne tager imod Camønoens vandrere. Du finder en aktivitetsoversigt på Camønokortet. Og ellers er det bare gå forbi skibsprovianteringen på havnen eller spørge de lokale.